Skip to content

Idees per avançar. Economia, hisenda, comerç, empresa i ocupació

  • by

IDEES PER AVANÇAR

El programa de govern l’hem de fer entre quantes més persones millor, sumant talent, experiències i inquietuds.

Subscrivim el programa electoral de Junts per Sant Cugat de 2019. El volem actualitzar i millorar de forma col·lectiva per construir una proposta electoral guanyadora però sobretot per portar Sant Cugat fins el màxim que pugui oferir a la seva gent, al seu entorn i al món.

Aquí tens algunes idees que ens agradaria compartir i desenvolupar ordenades per temàtiques d’actuació:

Sabem com podem oferir molt més amb molts menys impostos

Farem de Sant Cugat la ciutat amb més i millor prestació de serveis al menor cost fiscal. Sabem com fer-ho, tenim idees clares, farem molt més amb molt menys, com ja hem fet en el passat. L’Ajuntament té molt camí per fer en termes d’eficiència i Sant Cugat, en el seu conjunt, pot i ha de valoritzar el seu potencial, els seus importants intangibles per enfortir-se patrimonialment, generar nous ingressos de gran envergadura i reduir la dependència de la fiscalitat per finançar els serveis públics de primera que la ciutat mereix.

Haurem de corregir el forat que ens deixarà el Tripartit

Nosaltres no farem com el tripartit que quan van arribar al govern van posar en marxa aquella infàmia de campanya denunciant que s’havien trobat 3,2 milions d’euros de factures concertades mitjançant el procediment dels reconeixement de deute, com si no haguessin tingut tota la informació disponible.

Nosaltres fem bé el nostre paper d’oposició i ja sabem el que hi ha, un forat al pressupost corrent d’uns 9 milions d’euros (almenys aquesta era la xifra en 2021, veurem si fins final de mandat creix molt o poc). Caldrà corregir aquest forat. No enganyarem ningú, el primer any de mandat caldrà afrontar una ajust important per garantir l’estabilitat financera de l’Ajuntament i la seva capacitat present i futura de fer front als seus compromisos.  

El Tripartit ha estat molt irresponsable incrementant la despesa estructural sense tocar els ingressos. No tenim res contra la congelació fiscal, però si no va acompanyada d’una imprescindible contenció en la despesa, no cal ser economista, es genera un forat. Aquest dèficit corrent l’han vingut finançant aprofitant que la normativa d’estabilitat pressupostària està suspesa per raó de la pandèmia amb càrrec al romanent, cosa que normalment està prohibida. A no ser per tant que canviï profundament el marc legal, per tant, quan s’aixequi la suspensió legal mencionada, caldrà fer molts ajustos i molt importants, retallades en despesa corrent i/o alces fiscals importants.

Revertirem la gestió nefasta del Tripartit de la Tresoreria i el Pressupost municipal

La gestió de la hisenda municipal, a diferència del govern Tripartit actual serà transparent i rigorosa. Aprovarem i executarem els pressupostos en temps i forma. Gestionarem bé la tresoreria reduint la inacceptable sobreacumulació de liquiditat als comptes corrents municipals (més de 52 milions d’euros a 31/12/21) i reduirem fins el mínim els temps de pagament als proveïdors.

De què carai serveix congelar els impostos si deixes inactius els diners de la ciutadania als comptes corrents de l’Ajuntament? Per què carai els volen, aquells 52 milions d’euros??

Impulsarem la creació de valor i de riquesa i la seva justa distribució

No és el mateix valor que riquesa. Es pot generar molt valor a la societat sense generar riquesa, per exemple a través de les activitats desinteressades que moltíssimes persones de Sant Cugat desenvolupen a les entitats de qualsevol mena. La inversa també és certa. Hi ha empreses que guanyen diners, paguen impostos i creen ocupació, però potser el seu balanç net en termes de creació de valor pot ser fins i tot clarament negatiu per a la societat per exemple si contaminen o promouen activitats o productes que creen addicció o altres malalties. Per això, la creació de riquesa, si no és responsable i sostenible no pot formar part de l’àmbit d’interès de l’acció pública.

Qualsevol govern responsable ho ha de tenir clar, això. Ha de propiciar les dues coses: la creació responsable de riquesa i la creació de valor.

En aquest article publicat ja fa un temps explicava que tota la riquesa de la societat prové en darrera instància dels marges bruts generats a les transaccions comercials i que per aconseguir realment que ningú quedi enrere és imprescindible (condició necessària, no suficient) disposar d’un teixit empresarial (en sentit ampli) gros i petit, diversificat, competitiu, innovador i obert al món.

Com impulsarem la creació de riquesa responsable?

Des de la perspectiva local, la riquesa i l’ocupació que ens cal per oferir oportunitats per a tothom i uns salaris justos i creixents la creen essencialment les empreses de qualsevol mena (socials, mercantils, cooperatives…) quan passa un d’aquests tres fenòmens; 1) Quan es creen des de zero, 2) Quan les ja hi són troben condicions per créixer, i 3) Quan les portes des de fora. Per això, durant la meva etapa com a tinent d’alcalde d’economia vàrem impulsar aquests tres eixos: Primer, el de convertir i posicionar Sant Cugat com un autèntic hub promotor d’emprenedoria; Segon, el de propiciar les aportacions que un territori pot oferir a les empreses que ja hi són; i Tercer, fer un molt bon màrqueting territorial per atreure més i millors empreses. Per fer-ho vàrem col·laborar molt i amb tothom qui vam poder, dins i fora de Sant Cugat, perquè a més els recursos disponibles eren molt escassos. Els resultats van ser excel·lents, situant el nostre municipi al capdavant dels rànkings estatals en creixement del nombre d’empreses, del nombre de llocs de treball i de reducció de l’atur.

Sant Cugat va promoure la innovació, intenses xarxes de col·laboració i va ser capaç de generar aleshores molta riquesa responsable a un cost molt menor. Ho pot tornar a fer si compta amb el lideratge adequat.

A més, per la via de la reducció de l’atur, que pressiona els salaris a l’alça, la promoció i valorització de l’economia i la responsabilitat social i d’un important impuls a la tarifació social en la prestació de serveis públics vàrem aportar un granet de sorra per a millorar la redistribució de la riquesa que es generava, malgrat que evidentment els instruments necessaris per avançar seriosament en aquest tema no estan ni de lluny a l’abast de cap ajuntament.

StartUp Village

Dèiem que per crear riquesa responsable una de les coses que havíem de fer és impulsar i facilitar tant com sigui possible l’emprenedoria i la creació d’empreses i activitats professionals i comercials de qualsevol tipus.

Adaptarem el concepte de StartUp Nation (M. Mazzucato) a la nostra realitat local, perquè tenim envergadura i potencial més que suficient, així com actius poderosos de gran potencial per general empreses innovadores, ocupació de qualitat i d’alt impacte. Almenys una part del suport que venim oferint a aquestes empreses deixarà de ser a fons perdut.

Constituirem un vehicle patrimonial d’inversió públic – privat per reforçar clarament els instruments de suport i garantir un retorn financer a llarg termini de la inversió acumulada que com a societat fem any rere any. Així, el conjunt de la ciutadania santcugatenca esdevindrà propietària, ni que sigui en una mínima proporció, de les empreses que ha ajudat a impulsar i amb el temps es garantirà un retorn no només en termes socials sinó també financers, que a llarg termini pot arribar a ser realment gran si ho fem bé.

Una altra important derivada d’aquest plantejament és la possibilitat de fer xarxa, de fer realitat l’ecosistema que permet generar sinergies i economies d’escala entre empreses i territori, oferir suport i acompanyament, alinear per fi adequadament la demanda i l’oferta laboral local i moltes altres coses que des de l’administració sempre hem volgut fer possibles, que ara ho seran perquè formarem part de moltes societats.

Recordem que no estem parlant necessàriament d’aportar més recursos, el que estem dient és que almenys una part deixin d’aportar-se en forma de subvenció econòmica o de serveis a fons perdut.

L’Ajuntament serà també emprenedor

El projecte de la MetaOAC, per exemple, és susceptible de ser desenvolupat a través d’una societat mercantil entre diverses empreses tecnològiques locals i l’Ajuntament, a través del seu vehicle d’inversió públic privat. Aquesta empresa mixta podrà comercialitzar els seus productes davant qualsevol administració pública del món i en el seu cas aconseguir grans beneficis empresarials. L’Ajuntament podrà aconseguir així no només una gran millora en la prestació d’un servei públic sense generar despesa sinó fer almenys possible un potent retorn financer de la seva participació en aquesta empresa. Aquest és un exemple clar i senzill d’entre alguns altres que explorarem, també en l’àmbit del comerç local, per exemple per dotar tots els barris de serveis de proximitat.

Facilitarem molt més els tràmits, reduirem els costos de posada en marxa

Accelerarem tant com permeti la llei el trànsit des del control previ cap a les declaracions responsables. El nostre paper és informar com s’han de fer les coses i confiar que els operadors les faran adequadament. L’administració realitzarà el seva funció de control per verificar que ha estat així. Mirarem per tant d’eliminar totes les barreres administratives que podem per no frenar la iniciativa dels particulars en tots els àmbits escaients.

Sant Cugat impulsarà la fortalesa de les empreses i els comerços que ja hi són

Les empreses creixen (i contracten) quan tenen beneficis i/o perspectiva de tenir-los. Els beneficis de les empreses creixen quan pugen els ingressos i/o baixen les despeses. Doncs bé, ja ho tenim, els territoris, les administracions i els ecosistemes, també des de la perspectiva local, podem incidir en la potenciació dels ingressos (facilitant relacions empresarials i networking, fent compra pública innovadora, afavorint l’exportació, organitzant missions…) i també en la reducció de les despeses (costos de mobilitat i transport, oferta competitiva de banda ampla, energia i altres subministraments, costos financers, cost de relacionar-se amb l’administració, formació, fiscalitat, economies d’escala, etc.).

Atraurem més i millors empreses, talent i centres de coneixement

Malgrat l’intens creixement del nombre de llocs de treball a la ciutat produït sobretot entre 2011 i 2019 encara queda un cert marge d’expansió. El creixement de la ciutat ha d’anar de la mà del de la seva economia per preservar i millorar l’equilibri imprescindible i les oportunitats per a tothom. Per tant, a més de promoure l’emprenedoria i el creixement de les empreses existents seguirem desenvolupant de la mà de quants més operadors millor el posicionament de Sant Cugat per a l’atracció d’empreses i centres de coneixement.

Els polígons i els parcs empresarials són també estratègics

Les condicions de les empreses per al creixement i les del municipi per atreure noves activitats depenen en part del nivell qualitatiu dels polígons i parcs empresarials de la ciutat, on tenim encara molt per avançar. La clau està, com en tants altres àmbits, en la col·laboració. Culminarem els esforços d’etapes precedents, ara interromputs, per avançar en co-decisió, co-gestió i co-finançament de la mà dels beneficiaris finals, les empreses residents.

Liderarem de la mà de l’entorn. Treballarem també pels santcugatencs que tenen la feina fora del municipi

Molts milers de santcugatencs i santcugatenques treballen fora del municipi. Alhora, molts milers dels llocs de treball que ofereix Sant Cugat són exercits per persones de fora del municipi. I en tercer lloc, no és realista pensar que podem portar Sant Cugat a les màximes cotes de creació de riquesa i benestar si els municipis de l’entorn no gaudeixen de condicions similars.

Per tot plegat hem d’aprofitar les complementarietats, molt fortes, per exemple amb la potència industrial de Rubí i la científica i universitària de Cerdanyola, les sinergies que hem de desenvolupar amb tot l’eix de la B30 i la posició de ròtula que gaudim amb l’altre gran eix, el de la E9. Els reptes que afrontem per avançar de forma accelerada van molt més enllà de Sant Cugat en molts àmbits: sostenibilitat, mobilitat, entorn financer, estratègia de lobby territorial i molts altres.

Col·laborant, hem fet i tornarem a fer, molt més per generar les millors oportunitats per a tothom.

COMERÇ I RESTAURACIÓ

Serem una potència comercial

El comerç urbà és crític per a la qualitat i el dinamisme dels nostres barris, dels nostres carrers i places. En l’àmbit del comerç quotidià (el necessari per “fer la compra”, com deia sempre l’estimat Josep Romero), hem d’avançar clarament en la dotació d’equipaments de proximitat. Sant Cugat té un terme molt extens i dispers, una proporció massa important no compta amb aquest servei imprescindible en la seva proximitat.

Pel que fa al no quotidià (aquell a on anem “de compres”), tot i que partim de molt més a munt que qualsevol dels municipis comparables de l’entorn, tenim també un llarg camí a recórrer. Aquest segment econòmic, molt important, va de la mà de la resta dels serveis propis dels nuclis urbans (sanitaris, bancaris, estètica, etc), del sector turístic, de la restauració i de la cultura. La clau està en potenciar el trànsit de visitants que ens cal durant totes les franges horàries, especialment les que actualment tenen menys afluència, plantejant una experiència de visita única, ben definida, correctament projectada davant el públic objectiu que s’hagi determinat i comptant amb els seus diversos prismes. Per fer-ho, el que hem de fer és definir una zona determinada del nucli (per exemple, el rombe que formen Estació, Pep Ventura, Can Quitèria i Av Cerdanyola) i potenciar el extrems amb activitats tractores que propiciïn el trànsit de vianants pels carrers objectiu.

Sant Cugat ho pot fer, té actius comercials, gastronòmics, arquitectònics, culturals i del sector de l’oci més que suficients. Hem de treballar de la mà, més que mai, no només per impedir la davallada que impliquen el comerç on line, les grans superfícies i la resta de competidors, sinó per sortir enfortits con a conjunt. Per això creiem que l’acció pública de promoció del comerç ha d’anar de la mà de la de Cultura i Turisme i treballar de forma estretament lligada als operadors de cadascun d’aquests sectors.

Aquesta potenciació de l’economia urbana s’ha de promoure conjuntament per optimitzar el retorn als esforços i aprofitant els nínxols de creixement més importants de què disposem per atreure visitants. A la zona alta de Barcelona i als nuclis de Sabadell i Terrassa, per exemple, resideixen centenars de milers de persones que formen part del nostre públic potencial i poden accedir al nucli en ferrocarril.

Potenciarem la restauració i l’oci de la ciutat i la seva convivència amb els usos residencials

La restauració i l’oci és un sector també de vital importància per moltes raons, entre d’altres per la seva aportació en termes de dinamització de carrers i places i perquè en el seu si es desenvolupa bona part de les relacions socials de la ciutadania.

És un sector que ha patit molt els darrers anys, en permanent transformació, que té un enorme potencial d’aportació en molts àmbits, com ara per exemple a l’hora de plantejar on i com gaudeix bona part de la joventut de les seves activitats d’oci nocturn. Sant Cugat ha res decisions encertades de fa anys localitzant la major part de les activitats en espais sense habitatges però alhora tan properes com ha estat possible per evitar desplaçaments i riscos. Però tenim moltes assignatures pendents on avançar de la mà dels propis joves i de les empreses del sector per millorar per exemple les pautes de convivència amb els usos residencials i empresarials de molts afectats, el civisme i la seguretat.

També tenim molt marge de millora en la gestió de les terrasses dels bars i els restaurants, que són molt importants per als negocis però també en el disseny d’espais urbans que enriqueixen la vida de tothom, també dels residents, sempre que s’assoleixin els equilibris imprescindibles, cosa que no sempre passa. Ens cal una ordenança per regular aquesta convivència d’usos de l’espai públic que proporcioni seguretat i el millor marc per socialitzar, viure i conviure.

Fiscalitat del comerç

Les activitats que es desenvolupen han de fer front a moltes càrregues fiscals, com totes les empreses, una part minoritària de les quals són municipals. Són per exemple les úniques del municipi que han de fer front a la taxa de residus, i en el cas de la restauració existeix també la taxa d’ocupació de la via pública que grava les seves terrasses. Hem vingut proposant al·legacions a les ordenances fiscals i als pressupostos del Tripartit en la línia d’alleugerir i fins i tot eliminar aquestes càrregues, i ho farem, sempre que es garanteixi que la seva aportació potencial, tan gran al bé comú es materialitza en bones pràctiques concretes i alineades amb l’estratègia pública en àmbits com ara la salut i la convivència ciutadana.

I TOT AIXÒ, PER QUÈ?

Doncs simplement, per oferir el millor marc d’oportunitats per a tothom

No és possible desenvolupar una societat justa, que veritablement no deixa ningú enrere, si la seva economia no és competitiva, diversificada i resilient. La justícia social exigeix una economia avançada, i molt més.

Atur zero, salaris a l’alçada!

L’atur és una de les bases principals del patiment social. Quan hi ha molt atur els salaris són també més baixos, hi ha persones a Sant Cugat en risc d’exclusió que tenen feina. No acceptem aquesta situació i posarem tots els mitjans per revertir-la. Sabem com fer-ho, durant l’etapa del Carles al capdavant de la tinença d’alcaldia d’economia, empresa i ocupació Sant Cugat, fruit de la feina de molts, es va posar al capdavant estats en la majoria d’indicadors de creació d’ocupació, reducció de l’atur i creixement del nombre d’empreses. Però no és suficient, Sant Cugat té potència més que suficient per no deixar ningú enrere i per oferir feina i dignitat a tota la seva població. No ens donarem per satisfets fins assolir el zero, l’atur zero, que tolera només un mínim percentatge d’atur friccional corresponent al temps que transcorre, que ha de ser mínim, entre l’inici de la cerca de feina i la formalització d’un nou contracte laboral.

Aquesta és la política social més potent que podem posar a disposició. Una economia que ofereix feina per a tothom amb tota seguretat oferirà les millors condicions salarials i els millors salaris, no hi ha res més redistributiu que això.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.