Skip to content

Idees per avançar. Gestió pública avançada

  • by

IDEES PER AVANÇAR

El programa de govern l’hem de fer entre quantes més persones millor, sumant talent, experiències i inquietuds.

Subscrivim el programa electoral de Junts per Sant Cugat de 2019. El volem actualitzar i millorar de forma col·lectiva per construir una proposta electoral guanyadora però sobretot per portar Sant Cugat fins el màxim que pugui oferir a la seva gent, al seu entorn i al món.

Aquí tens algunes idees que ens agradaria compartir per valorar conjuntament i en el seu cas desenvolupar:

GESTIÓ PÚBLICA AVANÇADA

Serem un gran govern!

Serem ambiciosos, tindrem mirada de futur. Estarem per les coses grans i també, molt especialment, per les petites, totes aquelles que ens afecten dia rere dia al nostre entorn, al parc, a la vorera, quan agafem la bici o quan hem de conduir.

Estarem al 100% des del primer dia. Sant Cugat no es pot permetre un altre alcaldia ni un altre govern que necessita més de la meitat del mandat per començar a entendre de què va la cosa. El potencial és immens, no aprofitar-lo des del primer dia és una irresponsabilitat!

Recuperarem el prestigi i el bon fer de l’Ajuntament

El Tripartit, igual que Cs, ha infringit una gran passa enrere, ha fet molt de mal. No ha tingut cap reparament en embrutar per interès electoral el nom i el bon fer de molts dels governs precedents i també de molts altres servidors públics. Fer-se fotos a la porta de la fiscalia o del tribunal de comptes és molt fàcil, cal exigir que quan aquestes institucions no els han fet ni cas, ni tan sols han admès l’expedient, perquè no hi ha res de res, els promotors de les denúncies demanin perdó, que rectifiquin el dany que han provocat al prestigi de la institució i al bon nom de les persones afectades.

El Tripartit, a més, impedeix el debat, contamina els plens i deixa de compartir amb els consells sectorials, de barri i amb l’oposició molts dels seus eixos d’actuació, dels quals ens assabentem massa sovint per la premsa. En molts àmbits, paradoxalment, és molt poc transparent, molt menys que els governs precedents. Nosaltres no ho farem.

Conrearem la cordialitat i la transversalitat, facilitarem el necessari paper de fiscalització i proposta de l’oposició i propiciarem els pactes en matèries concretes, amb tothom, perquè si les idees són bones per a la societat no tenen per què quedar al calaix depenent de qui les hagi formulat. Nosaltres no ho sabem tot ni ho farem tot bé, tot és millorable, serem humils i estarem sempre oberts a propostes de millora, vinguin d’on vinguin. Així es serveix l’interès general.

Bona gestió

Serem els millors gestors dels recursos públics. A diferència del desastrós balanç que pot oferir la part socialista del govern Tripartit, aprovarem sempre els pressupostos en temps i forma, serem transparents i rigorosos en la gestió de cada euro que passi per la tresoreria municipal.

Eficiència

Tots i cadascun dels serveis es treballaran amb el seu compte d’explotació segmentat i establirem mecanismes de retribució variable per als empleats públics que optimitzin els serveis públics i/o el seu cost.

Treballarem el pla de govern desenvolupant i actualitzant el PACTE, el Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica, instrumental de gestió pública que va suposar una gran passa endavant i nombrosos reconeixements nacionals i internacionals durant l’etapa Recoder / Joly. Es tracta d’una quadre de comandament que acull l’estratègia i l’esmicola fins a les accions i la seva traducció pressupostària, que garanteix per tant l’alineació de cada despesa a l’estratègia acordada, i que preveu mecanismes de transparència i avaluació contínua mitjançant un mapa detallat d’indicadors que han d’estar a la vista de qualsevol.

Impulsarem les condicions de treball a l’Ajuntament per millorar el servei a la ciutadania

L’equip de servidors i servidores públiques de què gaudim és de molt alt nivell, mereix unes condicions a l’alçada, un marc de treball clar i il·lusionant i expectatives consistents de creixement personal en l’àmbit laboral. El govern de torn és el responsable de fer que tota l’aportació de valor potencial que tenim a la institució aflori en plenitud en benefici del conjunt de la societat. Tots i totes som Ajuntament.

Recuperarem el sistema gerencial, eradicat per l’actual govern Tripartit amb conseqüències nefastes per a la ciutadania. Reestudiarem l’organigrama i contractarem els directius professionals necessaris per procediments oberts i transparents que no consideraran la ideologia política. No serem sectaris, els bons professionals que hi ha actualment a l’Ajuntament seran convidats a romandre-hi.

Reorientarem el sistema de prestació d’alguns dels grans serveis públics

No podem estar sempre i a tot arreu en mans de concessionàries i de les seves vicissituds empresarials. L’Ajuntament ha de tenir múscul propi suficient, ni més ni menys del necessari. No podem fer que el benestar de la ciutadania depengui de la capacitat de les empreses concessionàries de negociació amb els sindicats o dels seus incentius per mantenir el nivell a les etapes finals dels respectius períodes de vigència dels seus contractes. Municipalitzarem per tant parcialment, si les lleis pressupostàries ho permeten, alguns d’aquests serveis (neteja d’edificis, via pública, jardineria…) per garantir millor i en tot moment la plenitud dels serveis.

Podem reforçar el pes públic en la prestació d’altres serveis bàsics

Els sectors de l’aigua i l’energia, evidentment essencials, han posat clarament de manifest els darrers temps que requereixen un replantejament. Des de Junts sempre ens hem posicionat sense apriorismes, impulsarem allò que sigui millor per a la ciutadania, sigui quin sigui el sistema.  Volem aprofitar evidentment l’experiència i la capacitat tecnològica de les empreses expertes, però constatem també que necessitem guanyar en eficiència (eficàcia + menor cost), resiliència i seguretat, i que millorar i engrandir la interacció i el control de l’administració pública és necessari i convenient per a totes les parts. No descartem hores d’ara cap de les fórmules possibles, sempre i quan garanteixin allò essencial: eficiència, resiliència i seguretat.

Descentralització real a La Floresta, a Les Planes, als parcs empresarials, al nucli comercial, al sector cultural, esportiu…

Hi ha barris i sectors de la ciutat que no només estan molt ben preparats per fer-ho sinó que a més a més han vingut expressant la seva voluntat d’avançar en termes d’autogestió. No pot ser que els consells de barri i els sectorials, liderats habitualment per persones compromeses i coneixedores dels seus respectius àmbits d’actuació, després d’aportar desinteressadament incomptables esforços i hores de treball, percebin que les seves iniciatives s’enfonsen a la pila dels assumptes pendents del sistema burocràtic municipal.

Sempre hem pensat que l’acció pública ha d’optimitzar el seu retorn comptant amb el parer dels col·lectius interessats, adequadament conformat. La interlocució és essencial.

En diversos àmbits, com ara i de forma molt clara a La Floresta i Les Planes, entre altres sectorials, ja és hora de dotar els respectius instruments de col·laboració no només de mecanismes de decisió sinó de pressupost i capacitat operativa pròpia. Avançarem en aquesta direcció de forma decidida, Sant Cugat ha crescut i ha d’evolucionar per millorar en eficiència i benestar per a tothom.

Agilitarem l’administració

Tenim moltes propostes per millorar l’eficiència en la prestació dels serveis municipals. Tots els processos de relació entre administració i administrats han de ser millorats per reduir temps i costos, molt particularment en l’àmbit de les llicències urbanístiques o en el de l’atorgament de beneficis fiscals. Llegeix una mica més avall sobre el que tenim plantejat al respecte.

El calendari i la sistemàtica dels plens municipals constitueix també un fre a les dinàmiques municipals. Proposarem a tots els grups del consistori una reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que permeti celebrar més plens ordinaris cada mes, més curts i eficients, amb majors espais d’audiència pública i sense major cost per a la ciutadania, que facilitin que els expedients que han de passar pel ple no pateixin demores de fins a 6 setmanes per aquesta qüestió.

Llicències

Una de les funcions bàsiques de l’administració és de la l’autorització de les activitats constructives, econòmiques i en molts altres àmbits. És inadmissible el fre que suposa l’administració, també la nostra, a la iniciativa de persones, entitats i empreses que volen tirar endavant  els seus projectes, pràcticament sempre, amb grans efectes positius per al conjunt d ela societat. els terminis d’atorgament ja eren molt excessius en mandats anteriors, les coses com són, però en aquest mandat, segons les darreres dades disponibles, s’han més que doblat!

Som conscients de la complexitat tècnica i dels atenuants que afecten aquesta activitat a Sant Cugat, amb un índex de litigiositat incomparable amb la resta de municipis semblants que tenallen comprensiblement els serveis tècnics. Però és el nostre deure resoldre aquesta situació i hi posarem tot allò que tinguem a l’abast.

A curt termini replantejarem les ordenances i reorganitzarem tot allò que calgui i dotarem els recursos necessaris, interns o externs, estructurals o conjunturals segons les dades del moment, per garantir una rebaixa molt intensa del període d’atorgament de llicències.

Futura automatització de l’atorgament de llicències. Però amb la mirada posada en el mig o llarg termini, promourem un programa que ens permeti avançar cap a l’atorgament automàtic de les llicències urbanístiques i de beneficis fiscals, per exemple, en l’àmbit de la instal·lació de plaques solars als domicilis, 24/365 i des de qualsevol lloc del món. Tecnologies com ara les de tractament de text i/o d’imatge, així com les de certificació (blockchain) ho fan perfectament viable almenys en bona part dels expedients, amb empreses que tenim aquí mateix, a Sant Cugat!

La MetaOAC

El cas precedent és només un de les molt diverses funcions municipals que poden i haurien de millorar substancialment a través de l’aplicació de tecnologies ja existents i madures, o en fase de maduració. La MetaOAC és com el seu nom indica el projecte de prestació de serveis d’atenció ciutadana en entorn metavers. Sens dubte, anem cap aquí en molts àmbits de la nostra interacció (formació, relacions comercials, i molts altres) i podem fer-ho també en la relació entre administració i administrats. Aquesta funció ha de permetre molta simplificació i una millora importantíssima en termes per exemple d’accessibilitat: en el futur, qualsevol ciutadà per exemple amb mobilitat reduïda hauria de poder interactuar de forma senzilla i entenedora amb l’administració que el serveix a través d’entorns digitals com aquests.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.