Skip to content

El Tripartit tomba sorprenentment la moció de Junts sobre la convivència ciutadana en horari nocturn a l’Av. Cerdanyola, Torreblanca i altres carrers

  • by

Les problemàtiques del soroll en horari nocturn i la de la seguretat dels usuaris dels espais d’oci nocturn, són àmpliament conegudes i patides a Sant Cugat. Fa molts anys que formen part del debat quotidià. Ja fa molts anys que com a ciutat hem optat per concentrar les activitats nocturnes tan a prop com sigui possible per evitar desplaçaments i aportar seguretat, però alhora per allunyar-les de les llars on hi viuen persones i famílies que han de poder descansar. Crec que és de sentit comú.

La problemàtica fa molts anys que de fet presenta altres cares. El potent i problemàtic fenomen del botellot és sovint molt incívic, deixa l’espai on és practicat molt brut i genera molt cost de manteniment. És incontrolat, no gaudeix de la protecció que poden oferir les empreses del sector ni de cap mena de condició sanitària, cosa especialment greu durant la pandèmia. Les empreses dels parcs empresarials i les persones que treballen a Can Solà / Trade Center, per exemple, saben molt bé de què parlo.

A aquest tema cal afegir el desplaçament de tornada de les persones usuàries dels negocis i espais que concentren oci nocturn que sovint travessen molts carrers del poble tornant a casa seva o cap a l’estació a altres hires de la matinada, sovint en grup i sense gaudir de condicions adequades de seguretat.

Som especialment sensibles en aquest punt. Tothom noies i nois, dones i homes, hauria de poder moure’s per qualsevol punt de la ciutat amb sensació de seguretat.

Vàrem redactar juntament amb la Sandra Casat aquesta moció, molt senzilla i volgudament inconcreta, pensant en tots aquests col·lectius: persones usuàries (joves), empreses del sector, empreses implantades a les zones afectades i veïnat, afavorint la participació de tots els àmbits interessats. Sorprenentment, però, el govern la va tombar adduint que ja hi ha moltes línies de treball en marxa. No ens podem estar de dir, però, que els resultats no són encara els que esperem.

Text de la Moció:

Exposició de fets
Atès que la zona de l’entorn de Can Solà concentra nombroses activitats formals i informals d’oci nocturn que atreuen milers de persones cada cap de setmana i vigília de festiu. Les problemàtiques (acumulació de residus, brutícia, comportament saludables, model d’oci…) que això genera han estat àmpliament tractades, tot i que encara pendents de la posada en marxa de mesures pal·liatives que algun dia han d’arribar.
Atès que no ha estat tan tractada la qüestió de la problemàtica que es genera a les àrees residencials urbanes properes i les que canalitzen la major part del flux de les persones que marxen d’aquest espai de concentració d’oci nocturn a altes hores de la matinada. El barri de Torreblanca, l’Avinguda Cerdanyola i l’eix Monestir – Lluís Millet són segurament les zones més afectades per generació de soroll, actituds incíviques, problemes de seguretat i altres, amb les conseqüents queixes veïnals que van remetent al nostre grup de forma recurrent un cop superades les restriccions derivades de la pandèmia.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Sant Cugat proposem al Ple l’adopció dels següents:


ACORDS

  1. Procedir a recollir informació suficient al respecte sobre els itineraris més emprats en la sortida de la zona de concentració d’oci nocturn de Can Solà i les principals afectacions a la convivència ciutadana i a la seguretat de les joves i els joves que s’hi desplacen.
  2. A la vista de la informació del punt precedent, plantejar, amb la col·laboració del consell de Joves, un Pla de mesures de manera acordada amb les empreses operadores dels establiments d’oci nocturn, les associacions d’empreses i de veïns afectades i si correspon amb els operadors de transport públic. Si el Pla proposa el cofinançament de les seves mesures, tenir en consideració el llarguíssim període de tancament de les activitats d’oci nocturn derivat de les restriccions imposades per la pandèmia la seva severa afectació a la sostenibilitat de les empreses operadores.
  3. Plantejar com a possibles actuacions:
     l’establiment d’un servei de transport col·lectiu (públic, privat o mixt) la versió més eficient del qual podria ser el de la connexió amb l’estació de Sant Joan de FGC que a banda de millorar la connectivitat de la zona i fer-la més segura i endreçada evitaria almenys en part el flux de vianants que es desplacen fins l’estació de Sant Cugat – Centre.
  4. Instaurar una aplicació del tipus M7 CITIZEN SECURITY (que ja funciona a ciutats com Vic, Olot, Sant Just…) que permeti fer xarxa veïnal i alertar de possibles situacions de perill, emergències, incidències…
  5. Comunicar aquesta moció al Consell Escolar, al Consell de Joves, associacions veïnals, de comerciants i empresarials, al Gremi de Restauració, als instituts i a les universitats properes a la nostra ciutat.

Moció redactada amb la companya Sandra Casat. Va ser rebutjada pel Tripartit, molt sorprenentment!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.