Skip to content

Sobre el Pla d’habitatge de lloguer accessible del Tripartit

 • by

El mes de desembre de 2021, quan ja portaven 2 anys i mig de mandat, el Tripartit va presentar per fi el seu Pla d’habitatge de lloguer accessible per planificar l’actuació del govern fins 2030.

https://www.cugat.cat/noticies/societat/156708/sant_cugat-projecta-3.000-nous-habitatges-de-lloguer-assequible

Aquest pla substituirà, quan s’aprovi, el pla Promusa 2030.

És una iniciativa que ha comportat una aturada, almenys parcial, dels treballs que estaven en curs des dels mandats anteriors, cosa la qual no deixa de ser una irresponsabilitat. Es va presentar a bombo i plateret, anunciant que doblaven les previsions anteriors.

Un cop estudiat, emergeixen de manera prou òbvia les conclusions següents:

Mals diagnòstics que condueixen a decisions equivocades

El tripartit fonamenta la major part de la seva estratègia de govern en dades febles i que a més no sap interpretar correctament.

Segons ells:

 • “Sant Cugat és la ciutat més cara perquè el seu disseny és elitista i hi ha molta desigualtat”.
  • La realitat:
   • Sant Cugat és el municipi de Catalunya que encapçala el rànking de condicions de vida. https://twitter.com/Brugarolas/status/1513831106306527232?s=20&t=DC0opsfk6VqMDJQgrUj_rg
   • Tots els barris estan clarament per sobre de la mitjana i la desigualtat entre barris és de les més petites de Catalunya.
   • Sant Cugat és més cara perquè és percebuda com a molt millor que tota la resta de municipis que governen els partits que representen.
   • El principal causant de l’encariment general és l’Estat i els partits que li donen suport. El dèficit fiscal Catalunya – Espanya afecta severament:
    • La renda disponible de les famílies, sobretot les que més pateixen, per adquirir habitatges (i qualsevol altre bé o servei).
    • L’ofec a les infraestructures empetiteix el territori en què és eficient viure i treballar. Això provoca una híperconcentració de la demanda en un perímetre massa petit entorn Barcelona i l’encariment excessiu del sòl.
   • També és clarament culpable l’AMB, governada des de sempre pel socialisme d’esquenes a la resta del país, que ha provocat enormes costos de congestió en el seu interior a pocs km de comarques que pateixen risc de desertització.
 • “Sant Cugat té bons indicadors perquè expulsa pobresa”.
  • La realitat:
   • Sant Cugat certament expulsa pobresa, COM TOTA LES RESTA DE MUNICIPIS DE L’ENTORN! De fet, amb les dades disponibles, estudiant les emigracions per municipi veiem que estem enmig de la taula. Molts municipis governats per les suposades esquerres tenen molta menys capacitat de retenció que Sant Cugat. Aquest és un problema metropolità, agreujat clarament per les polítiques de l’AMB de matriu socialista durant dècades.
   • De fet, Sant Cugat és el municipi que proveeix més oportunitats a la seva gent en termes de generació d’ocupació i d’assoliment de rendes salarials dignes, i té els índex d’exclusió i de risc d’exclusió molt més baixos que la resta del país. .
   • Sant Cugat és a més el municipi de Catalunya que encapçala el rànking de condicions de vida. Tots els barris estan clarament per sobre de la mitjana i la desigualtat entre barris és de les més petites de Catalunya.
 • “L’augment de l’oferta (és a dir, fer un Sant Cugat molt més gran i molt més dens) ajudarà a rebaixar els preus”.
  • La realitat:
   • Per molt que Sant Cugat creixi no podria contenir la demanda potencial. Els baròmetres municipals que emet l’Ajuntament de Barcelona, per exemple, insisteixen que un terç de la seva població voldria marxar a residir a altres entorns, potser com ara Sant Cugat. Estem parlant de més 500.000 persones, només de Barcelona. Per tant, construir més i més no porta enlloc.
 • “L’objectiu és baixar el preu del sòl” 
  • La realitat:
   • Sant Cugat té més de 30.000 petits propietaris que han vist com el seu patrimoni és fort i consistent gràcies al bon disseny i la bona gestió de la ciutat. Ens preguntem si el que es vol és reduir la demanda fent una ciutat pitjor, rebaixant així el valor patrimonial de 30.000 famílies santcugatenques que per adquirir els seus habitatges han invertit molt més del que els hauria fet falta a qualsevol municipi de l’entorn. És això, el que pretenen? Empobrir-nos a tots?
   • Milers de famílies santcugatenques tenen el seu habitatge com a principal component del seu patrimoni i l’estan pagant mitjançant hipoteques avalades pel valor de mercat de l’habitatge. Si fem polítiques per reduir aquest valor milers de famílies podrien quedar en una situació en què tenen més deute que patrimoni per sustentar-lo.
   • L’objectiu no ha de ser reduir el valor del sòl. El d’Amsterdam, per exemple, és molt més car que el de Managua perquè com en el cas de Sant Cugat és percebut com a molt millor. Qui té el problema, Amsterdam o Managua??
   • L’objectiu ha de ser no només mantenir, sinó incrementar la qualitat de vida a Sant Cugat i les oportunitats que genera, i simultàniament fer possible la permanència dels santcugatencs/ques al nostre municipi, no expulsar població per raons econòmiques. Per assolir-ho hem d’aconseguir deslligar la creació d’HPO accessible del creixement desmesurat de la ciutat i de la construcció de promocions gegantines en entorns inacceptables. Perquè…

SANT CUGAT NO VOL CRÈIXER, EL QUE VOL ÉS PODER RETENIR LA SEVA GENT

Malauradament, però:

 • Eviten el debat

Segons ens ha informat el govern municipal preveuen que l’aprovació del seu Pla no passi pel ple, sinó pel consell d’administració de Promusa, evitant així l’imprescindible debat ciutadà.

 • Sense dades

Des de Junts per Sant Cugat hem instat el govern tripartit a concretar els números. No saben donar resposta a la pregunta de si amb 3.000 nous HPO de lloguer satisfarem o no la demanda potencial. El Pla hauria de preveure un sostre de població a partir del qual s’han de poder estimar les necessitats concretes per a situacions concretes (emancipació, daltabaixos econòmics de qualsevol mena, separacions i divorcis, malalties, viduïtat). Diuen que just ara han demanat a la UAB un informe al respecte, fins ara segueixen anant a cegues.

 • Les previsions estan falsejades

El Tripartit ha presentat un pla que suposadament dobla les previsions de l’anterior equip de govern, passant a una previsió del 5% al 10% del total del nombre d’habitatges que serien de lloguer accessible.

La realitat és que la seva pròpia documentació preveu que en 2030 només 212 habitatges més que el Promusa 2030 del mandat anterior, de tal manera que el percentatge real seria només del 5,5%, a penes diferent del que s’havia previst anteriorment.

En total preveuen 3.085 nous HPO, però d’aquests, 1.600 els situen més enllà de 2030 i sense cap concreció.

Per tant, fins 2030:

És a dir, ho han aturat casi tot, més de la meitat del mandat per presentar un pla que al capdavall presenta pràcticament les mateixes aspiracions que el que ja teníem!

Però és que a més a més:

 • Preveuen promocions inacceptables

Entre aquests 212 habitatges previstos més trobem promocions com les següents:

 • RAGULL CENTRE, 72 habitatges HPO. Construcció de torres molt altes, enmig d’un polígon industrial, amb una gran superfície comercial i generant unes plusvàlues inacceptables que posen en risc un munt de coses (el comerç urbà, la pervivència del PI de Can Magí, la fesomia de la ciutat…).
 • CAN VASCONCEL, 116 habitatges HPO, que donen una idea del que es pretén construir enmig del bosc, entre Can Vilallonga i l’Arrabassada, a tocar de l’espai protegit de Torre Negra. Si el % és del 50% vols dir que es preveu construir 332 habitatges! Estaríem parlant per exemple de 8 edificis de 6 plantes cadascun??

Entre moltes altres. Diverses de les altres promocions que s’apunten al pla ens semblen desproporcionadament grans pels entorns on s’ubiquen: Ompliran La Floresta de blocs de pisos (Emeterio Escudero, Pere Planes…); Preveuen també blocs de pisos a Pg. Valldoreix i C/ Villà?

Construeixen tot el que poden sense saber si és el que cal i partint de diagnòstics clarament desencertats. Les cicatrius que deixarà el Tripartit, sinó els aturem, seran potser ja inesborrables.

 • El mandat 2019-2023 és un fracàs

Quan el tripartit va arribar al poder ho van aturar pràcticament tot. De les promocions d’HPO només van donar continuïtat a les que ja estaven prou avançades del període anterior, i aquestes són les úniques que es lliuraran en aquest mandat, tret de les que provinguin de les adquisicions fetes pel procediment de tempteig i retracte, també provinent de mandats anteriors:

La resta de les promocions previstes al Pla Promusa 2030, fins i tot les que ja comptaven amb acords veïnals com és el cas de Can Cabassa, les van aturar. Ho han frenat tot.

 • Més de 2 anys de mandat per presentar un pla!

No va ser fins desembre de 2021 que el tripartit va ser capaç per fi de presentar el seu pla, però ho van fer com hem dit amb un missatge clarament falsejat respecte les seves pròpies previsions. El nombre d’HPO de lloguer previst fins 2030, realment, a penes difereix del que constava al pla anterior.

 • Una paràlisi inacceptable

Un cop lliurats els habitatges previstos del mandat anterior no veurem res de nou, anant tot bé, fins 2025-2026. No hi ha RES previst per a 2023 ni per a 2024, i una sola promoció per a 2025. És a dir, un cop lliurades les promocions que no van aturar que provenien del mandat passat, no es preveu lliurar pràcticament res en 3 anys!

Llegeix més aquí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.