Skip to content

Territori, sostenibilitat, urbanisme i mobilitat

Idees per avançar

El programa de govern l’hem de fer entre quantes més persones millor.

Aquí tens alguns eixos que voldríem desenvolupar

Fre creixement

Espais renaturalitzats

Dret Mobilitat sostenible

Transport públic gratuït

Hub ferroviari

Ronda C16

Park&Ride + llençadores 

Barris autosostenibles

Descarbonització

Prod. Energ. Prox. massiva